Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)


Lataa tästä afgaaninvinttikoiran jalostuksen tavoiteohjelma 2019-2023 (pdf-tiedosto)


JTO – mikä ja miksi?

Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen on pakollista kaikille niille roduille, joita rekisteröidään yli 50 koiraa vuodessa. Rotujärjestön käsittelyn jälkeen JTO lähetetään vielä Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle hyväksyttäväksi. Se on voimassa viisi vuotta kerrallaan, tämä ensimmäinen JTO:mme siis vuodet 2007-2011 ja päivitetty versio vuodet 2012-2016.

JTO on tietopaketti, johon on koottu mitattua tietoa rodun tilasta eri näkökulmista. Se on tarkoitettu sekä kasvattajille että muille rodusta kiinnostuneille. Tavoiteohjelmassa pyritään kartoittamaan rodun ongelmat ja ne asiat, joiden säilyttämistä pidetään tärkeinä, ja etsitään keinoja edetä haluttuun suuntaan. Sen avulla myös suunnitellaan toimintaamme pidemmällä aikavälillä.

JTO – mitä vaikutuksia?

Tavoiteohjelmissa on ehdotettu monenlaisia hankkeita tuleville vuosille: rotujärjestö kerää tietoa afgaanien terveydestä, iästä ja kuolinsyistä, järjestää luonnetestejä, pitää seminaareja, tukee rahallisesti tiettyjä terveystutkimuksia, sekä on luonut valmiudet jalostustarkastusten pitämiselle. JTO:hon on myös koottu ohjeluonteisesti kasvattajien kokemuksiin perustuvia hyviä käytäntöjä, joilla pyritään ottamaan huomioon tasapuolisesti terveys, luonne, ulkomuoto, käyttöominaisuudet ja laaja geenipohja.

Lisätietoa jalostuksen tavoiteohjelmista Kennelliiton sivuilla.

Suomen Afgaanit r.y.