Kevätkokous 23.4. – muista ilmoittautua etukäteen

KOKOUSKUTSU

Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään lauantaina 23.4.2022 klo 13.00

Hotelli Tikkurilan kabinetissa

 Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Kokoukseen voi osallistua joko etänä tai paikan päällä, ja pyydämme ilmoittamaan osallistumistavan etukäteen sihteerille sekä toimittamaan valtakirjat samalla. Ilmoittautumiset ja valtakirjat sähköpostilla (sihteeri@afgaaninvinttikoira.fi) viimeistään 16.4.2022.

Paikan päällä maskin käyttö on suotavaa. Osallistumisrajoituksiin voi tulla muutoksia, joista ilmoitamme erikseen nettisivuillamme. Ohjeet etäyhteyteen lähetetään muutama päivä ennen kokousta ja myös etänä voi äänestää. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  7. Päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  8. Muut esille tulevat asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

Suomen Afgaanit r.y.