Kevätkokouskutsu

KOKOUSKUTSU 

Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 

pidetään sunnuntaina 21.4.2024 klo 14.00 

ABC Lahdesjärvi, 

Os. Automiehenkatu 39, Tampere. 

Kokoukseen voi osallistua joko etänä tai paikan päällä. Kokouksen mahdollisimman sujuvan teknisen toteuttamisen varmistamiseksi toivomme, että osallistujat ilmoittautuisivat kokoukseen etukäteen, sekä toimittavat valtakirjat samalla, to 18.4.2024 mennessä, osoitteeseen sihteeri@afgaaninvinttikoira.fi.  

Ohjeet etäyhteyteen lähetetään muutama päivä ennen kokousta ja myös etänä voi äänestää. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 
  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
  1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
  1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille 
  1. Päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 
  1. Muut esille tulevat asiat 
  1. Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa! 

Hallitus 

Suomen Afgaanit r.y.