Pentuvälityksen säännöt uudistuvat

Hallitus hyväksyi 3/2019 kokouksessaan, että pentuvälityksen säännöt uudistetaan seuraavasti vuoden 2020 aikana. Jatkossa SA-FA:n pentuvälitykseen pääsee, vaikka rotujärjestön jalostussuositukset eivät kaikilta osin täyttyisi. Pentuvälityslistalle päästäkseen yhdistelmän tulee täyttää Suomen Kennelliiton jalostus- ja rekisteröintimääräykset, ja kasvattajan (kaikkien kennelnimen haltijoiden) tulee olla SA-FA:n jäsen/jäseniä. Ilmoituksen yhteydessä mainitaan täyttääkö yhdistelmä rotujärjestön jalostussuositukset tai miltä osin ne jäävät täyttymättä. Rotujärjestön internet-sivujen pentulistalla yhdistelmän vanhemmista julkaistaan myös muita terveys- ja koetulostietoja, mikäli saatavilla.

SA-FA:n pentuvälityksen uudet säännöt astuvat voimaan 1.3.2020.

Ystävällisin terveisin,
Molla Räsänen, sihteeri
Suomen Afgaanit ry

Suomen Afgaanit r.y.