Tiedote liittyen kevätkokoukseen

Olemme tarkastaneet voimassa olevaa lainsäädäntöä ja pahoittelemme virheellistä ohjeistusta liittyen kokouksen ilmoittautumiseen. Kiitos valppaana oleville jäsenille asian esiin tuomisesta.

Haluamme tarkentaa ohjeita siten, että tulevana sunnuntaina järjestettävään SA-FA:n kevätkokoukseen voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista. Äärimmäisen tärkeää on huomioida, että kokoukseen on tultava ajoissa, klo 14:05 jälkeen ei voi enää liittyä etänä eikä paikan päällä tai toimittaa valtakirjoja.

Selvennykseksi kerrottakoon, että yhdistyslakiin on tullut asiaan liittyen muutos viime vuonna, jota hallitus ei ollut valitettavasti huomannut. Tämän takia viime vuosina teknisien järjestelyjen vuoksi käytössä ollut ohjeistus ennakkoilmoittautumisesta ei ole enää mahdollinen ilman, että siitä on mainittu yhdistyksen säännöissä. 

Tarkennuksena lisäksi vielä, että kokouskutsussa esitetty pyyntö ennakkoon ilmoittautumisesta ei ollut tehty kenenkään kiusaksi tai osallistumisen hankaloittamiseksi, vaan ainoastaan hybridikokouksen järjestelyjen helpottamiseksi. Hybridikokouksen tarkoitus puolestaan on ennen kaikkea mahdollistaa kokoukseen osallistuminen mahdollisimman monelle maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kevätkokouksessa tehdään poikkeuksellisesti myös henkilövalintoja. Hallitus katsoi, että vaikka se voisi nykyiselläkin kokoonpanolla toimia, on kaikkien edun mukaista, että jäsenistölle annetaan mahdollisuus valita eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet. 

Antoisaa kokouspäivää kaikille toivottaa hallitus.

Suomen Afgaanit r.y.