Tietosuojaseloste

Laatimispvm: 9.9.2009
Viimeksi päivitetty: 13.5.2021

1. Rekisterinpitäjä
Henkilörekisterin rekisterinpitäjä on Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry.
c/o Nina Laitinen, sähköposti: sihteeri@afgaaninvinttikoira.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henkilörekisterin yhteyshenkilö on jäsensihteeri Maud Fast, jasensihteeri@afgaaninvinttikoira.fi

3. Henkilörekisterin nimi
Suomen Afgaanit ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyslain 11 § mukaisena jäsenluettelona. Rekisterin käyttötarkoitus on yhdistyksen jäsenten tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta, yhdistyksen kokouskutsujen lähettäminen, jäsenmaksujen laskuttaminen ja jäsenlehden postitus. Henkilötiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsensuhteen ajan.

5. Henkilörekisterin tietosisältö
Jäsenrekisterissä säilytetään jäsenten perustiedot: jäsennumero, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenyyslaji ja mahdollisen perhejäsenen nimi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisterin tiedot kerätään yhdistyksen jäsenanomuksesta. Jäsenanomus voidaan tehdä netissä, sähköpostitse tai kirjeitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa Suomen Vinttikoiraliitolle, muille yhdistyksen ulkopuolisille tietoja jäsenrekisteristä ei luovuteta. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri pidetään yhdistyksen kirjanpito-ohjelman yhteydessä. Jäsenrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus
Jäsenellä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

10. Oikeus vaatia tietojen korjausta
Jäsenellä on oikeus korjata virheelliset tiedot. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Suomen Afgaanit r.y.