Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523 /99) 10 §, 24 § ja 26 §.
Laatimispvm: 9.9.2009
Viimeksi päivitetty: 23.11.2017 (puheenjohtajan ja jäsensihteerin yhteystiedot)

1. Rekisterinpitäjä

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä on Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry.
c/o Maud Fast, Törmänsilmänkuja 9 A, 02710 Espoo
sähköposti: maud@maudsafghanhounds.com

2. Yhteyhenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilörekisterin yhteyshenkilö on varainhoitaja Maija Lehtonen,
Pekolantie 23, 45700 Kuusankoski
sähköposti: lehtosenmaija@gmail.com

3. Henkilörekisterin nimi

Henkilörekisterin nimi on Jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsensuhteen ajan.

5. Henkilörekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterissä säilytetään jäsenten perustiedot: jäsennumero, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenyyslaji ja mahdollisen perhejäsenen nimi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot kerätään yhdistyksen jäsenanomuksesta. Jäsenanomus voidaan tehdä netissä, sähköpostitse tai kirjeitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa Suomen Vinttikoiraliitolle, muille yhdistyksen ulkopuolisille tietoja jäsenrekisteristä ei luovuteta. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri pidetään yhdistyksen kirjanpito-ohjelman yhteydessä. Käyttöoikeus rekisteriin on ainoastaan rekisterinhoitajalla. Jäsenrekisteri käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on Henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinhoitajalle Maija Lehtoselle.

10. Oikeus vaatia tietojen korjausta

Jäsenellä on oikeus korjata virheelliset tiedot. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinhoitajalle Maija Lehtoselle.