Kevätkokous la 6.4. klo 14.

KOKOUSKUTSU

Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

lauantaina 6.4.2019 klo 14:00
Hotelli Tikkurilassa, kokoustila 1,
osoite: Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13:30.
Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
  7. Päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
  8. Kennelliiton yleis- ja valtuustoedustajien valinta.
  9. Muut esille tulevat asiat.
  10. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!
Hallitus

Suomen Afgaanit r.y.