Syyskokous 5.11. – muista ilmoittautua!

SYYSKOKOUS

pidetään lauantaina 5.11.2022 klo 13.00

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa,

Tuomarinkyläntie 1, Helsinki

Kokoukseen voi osallistua joko etänä tai paikan päällä. Ohjeet etäyhteyteen lähetetään muutama päivä ennen kokousta ja myös etänä voi äänestää. Kokoukseen ilmottaudutaan etukäteen ja samalla toimitetaan sihteerille valtakirjat. Ilmoittautumiset ja valtakirjat sihteerille sähköpostilla (sihteeri@afgaaninvinttikoira.fi) viimeistään 29.10.2022.

Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Kokouksen jälkeen esitetään afgaaniaiheinen video ja keskustellaan sen pohjalta. Keskustelua tullaan hyödyntämään tulevassa jto-strategian työstämisessä. Tämä oli suunniteltu SA-FA:n ja Suomen Salukikerhon yhteiseminaarin ohjelmaksi, mutta jouduttiin silloin perumaan seminaarin muututtua etäwebinaariksi koronan takia. Video- ja keskustelu toteutetaan hybridi-muotoisena. Mikäli aiot osallistua myös tähän ohjelmaan, ilmoitathan siitäkin sihteerille etukäteen. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen (vuosi-, perhe- ja ainaisjäsenmaksujen) suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen varsinaista jäsentä 1.1.2023 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä 1.1.2023 alkavaksi yksivuotiskaudeksi
  7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  8. Päätetään keväkokouksen 2023 pitopaikkakunta
  9. Muut esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

Suomen Afgaanit r.y.