Ilmoittaudu syyskokoukseen la 14.11. Vantaalla

KOKOUSKUTSU

Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

lauantaina 14.11.2020 klo 13:30
Hotelli Tikkurilan kabinetissa,
osoite Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Kokous on ns. hybridi-kokous eli paikan päälle saa tulla enintään 20 henkilöä ja muut voivat osallistua etänä. Myös etänä voi äänestää. Osallistujarajoituksen takia tarvitsemme ennakkoilmoittautumisen, 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu paikan päälle. Kaikkien kokoukseen osallistuvien on ilmoittauduttava, eli myös etänä osallistujat. Ohjeet etäyhteyteen laitetaan tuonnempana.

Ilmoittautumiset sihteerille sähköpostilla: sihteeri@afgaaninvinttikoira.fi

HUOM! Edellytämme maskin käyttöä paikan päällä.

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13:00.
Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muutoksista
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen (vuosi-, perhe- ja ainaisjäsenmaksujen) suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä 1.1.2021 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä 1.1.2021 alkavaksi yksivuotiskaudeksi
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 9. Päätetään kevätkokouksen 2021 pitopaikkakunta
 10. Päätetään hallituksen ja toimihenkilöiden kulukorvauksista
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus

Suomen Afgaanit r.y.