Syyskokous la 17.11. klo 13.

KOKOUSKUTSU

Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

lauantaina 17.11.2018 klo 13:00
Hotelli Tikkurilan kabinetissa,
osoite Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12:30.
Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen (vuosi-, perhe- ja ainaisjäsenmaksujen) suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä 1.1.2019 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä 1.1.2019 alkavaksi yksivuotiskaudeksi
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 8. Päätetään kevätkokouksen 2019 pitopaikkakunta
 9. Päätetään hallituksen ja toimihenkilöiden kulukorvauksista
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus

Suomen Afgaanit r.y.