Juoksulajit


Suomessa afgaaninvinttikoirien virallisia käyttökoemuotoja ovat maasto-, ajue- ja ratakokeet. Vinttikoirakokeiden tarkoituksena on näöllään ajavien koirien metsästys‐ ja juoksuominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, juoksutoiminnan ja harrastajien yhteistoiminnan kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen.

Jos olet kiinnostunut juoksuharrastuksen aloittamisesta afgaanisi kanssa, ota rohkeasti yhteyttä kasvattajaan tai kokeneempiin harrastajiin. Paikalliset vinttikoirakerhot järjestävät rata- ja maastoharjoituksia, joihin aloittelevat harrastajat koirineen ovat tervetulleita. Myös SA-FA:lla on alueellisia tukihenkilöitä ja radoille nimetyt ihmiset auttamassa alkuun.

Virallisiin kokeisiin saa osallistua afgaani, joka on merkitty FCI:n hyväksymään koirarekisteriin, rokotettu ja tunnistusmerkitty ja jolla on voimassaoleva kilpailukirja. Afgaani tulee ilmoittaa kokeeseen kilpailukirjaan merkityn omistajan nimissä ja koira voi osallistua kokeeseen aikaisintaan sinä päivänä, kun se täyttää 18 kk. Harjoituksiin ei ole ikärajaa ja ne kannattaakin aloittaa mahdollisimman aikaisin. Iän karttuessa afgaani voi osallistua veteraaniluokkaan aikaisintaan sinä vuonna kun se täyttää kuusi (6) vuotta ja se voi osallistua kokeisiin sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana se täyttää kahdeksan (8) vuotta. Muistathan ettei kokeisiin saa osallistua sairas koira tai kiimainen narttu, eikä narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista ja 42 vrk penikoimisen jälkeen. Kokeisiin ei saa osallistua myöskään afgaani jonka ulkomuotoa on keinotekoisesti muutettu rodun luonteen vastaisesti. Koiran pitää täyttää Kennelliiton antidopingsäännön vaatimukset. Myös eläinlääkäri tai tuomarineuvosto voivat sulkea koiran pois kilpailusta.
 

Maastokoe (VIC)

Maasto- ja ajuekokeessa pyritään arvioimaan koirien kykyä metsästää ja niissä testataan koirien nopeutta, vauhtikestävyyttä, ketteryyttä ja ajoviettiä. Kokeessa arvostellaan viehettä seuraavan koiran ajotyöskentelyä maastoon tehdyllä mutkaisella radalla (n. 500-1000 m). Suurimman kokonaispistemäärän saanut koira voittaa kilpailun. Maastokokeessa tuomari perustaa arvostelunsa viiteen osatekijään (nopeus, innokkuus, seuraaminen ja ajotyöskentely, ketteryys, kestävyys), joista jokaisesta hän voi antaa enintään 20 pistettä. Liian aikaisesta lähettämisestä vähennetään 10 prosenttia koiran pisteistä silloin, kun koiran ohjaaja on itse lähettänyt koiransa. Koirat kilpailevat maastokoeluokissa roduittain. Koeluokat voidaan edelleen jakaa esimerkiksi sukupuolen tai iän perusteella riippuen koemuodosta ja koekutsusta. Koeluokka voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kaksi koiraa. Eri vinttikoiraroduilla on omat, toisistaan hieman poikkeavat tavat metsästää. Näin ollen myös suorituksia arvioitaessa tuomarin on otettava huomioon rotukohtaiset ominaisuudet. Arvostelua helpottamaan ja yhtenäistämään on laadittu kaikille roduille rotukohtaiset arvosteluohjeet. Ohjeistuksen myötä arvostelu perustuu yhä enemmän koiran luontaisen toiminnan ja rotutyypillisten metsästysominaisuuksien arviointiin. Maastokokeen sertifikaatti voidaan myöntää koiralle, joka saavuttaa vähintään 3/4 (kolme neljäsosaa) maksimipistemäärästä.

Ajuekoe (VIC-A)

Ajuekokeen päätarkoitus on saada jalostusta varten tietoa näöllään ajavien koirien yhteistoiminnasta niiden metsästäessä ryhmänä. Ajue koostuu kolmesta koirasta. Ajueen koirat voivat olla erirotuisia, kuitenkin turvallisuusnäkökohdat tulee huomioida. Ajuekokeessa koirat juoksevat omistajan tai omistajien ilmoittamana ryhmänä, jota kutsutaan ajueeksi. Koirat ilmoitetaan kokeeseen ajueina järjestäjän koekutsussa ilmoittamalla tavalla. Ajueeseen voidaan ilmoittaa myös varakoiria. Ajueeseen ilmoitettu koira ei voi olla toisen ajueen varakoirana. Koira voi kuitenkin olla usean ajueen varakoirana, mutta tehdä koesuorituksia vain yhdessä ajueessa. Lähdön tulos saadaan laskemalla arvostelevien tuomareiden antamat pisteet yhteen ja koirat arvostellaan ajueena. Tuomari perustaa arvostelunsa seitsemään osa-alueeseen (nopeus, innokkuus ja seuraaminen, ketteryys, kiinniotto, yhteistoiminta, käyttäytyminen hihnassa ja käyttäytyminen irti). Suurimman kokonaispistemäärän saanut ajue voittaa kilpailun. Ajuekokeen sertifikaatti voidaan myöntää ajueen koirille, joka saavuttaa vähintään 3/4 (kolme neljäsosaa) maksimipistemäärästä.

Ratakoe (VIR)

Ratakokeet ovat vinttikoirien nopeuskilpailuja, joissa koiran tulos määräytyy joko ajan tai sijoituksen perusteella. Kilpailuissa koirat juoksevat lähdöittäin. Yhdessä lähdössä juoksee kahdesta kuuteen koiraa ja hyväksytysti nopeimman ajan juossut koira voittaa. Yleisimmät juostavat matkat ovat 280 m, 480 m ja 680 m. Afgaaninvinttikoiran käyttövalioajoista juostaan 480 m matkalla. Afgaaninvinttikoiran käyttövalioaika Helsingin, Hyvinkään, Tampereen ja Virpiniemen radoilla on 39.80 s, muilla radoilla 40.20 s. Ratajuoksukilpailuissa päättävänä elimenä toimii tuomarineuvosto, johon kuuluvat ylituomari, vähintään kaksi kaarretuomaria ja lähettäjä. Tuomarineuvosto päättää lähdön hyväksymisestä, uusimisesta tai suorituksen hylkäämisestä eli diskaamisesta. Koiran juoksusuoritus voidaan hylätä, mikäli se esim. estää muiden koirien juoksua, käy muiden päälle tai kiilaa kanssakilpailijansa seuraamatta viehettä. Koiralle, joka saavuttaa tai alittaa rodulleen kyseiselle radalle asetetun käyttövalioajan, myönnetään ratakokeen sertifikaatti. Kokeessa niitä voidaan koiralle myöntää vain yksi. Mikäli koiran yksikin koesuoritus kokeessa hylätään (disk), koiralle ei kyseisestä kokeesta myönnetä ratakokeen sertifikaattia.

Kilpailukirjan hakeminen

Kirja-anomukset tarvittavine liitteineen lähetetään osoitteella:

Laura Valkama
Iso Kylätie 27 A 1
04130 Sipoo
kilpailukirjat.svkl@gmail.com

Kilpailukirja-anomus löytyy Suomen Vinttikoiraliiton (SVKL) sivuilta internetistä. Maastokirjaan ei tarvita koejuoksuja ja sen voi anoa afgaanille jo ennen kuin kilpailuikä 18 kk on täynnä. Ratakirjaa varten afgaanin tulee suorittaa kolme hyväksyttyä koejuoksua, joista ensimmäinen on soolokoejuoksu ja seuraavat kaksi peräkkäistä hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua. Sama tuomari voi arvostella kolmesta koejuoksusta kaksi, mutta yhden arvostelijana on oltava eri tuomari. Ensimmäinen koejuoksu voidaan juosta kolme kuukautta ennen kuin koira saavuttaa kilpailuihin vaaditun 18 kk iän. Anomus annetaan ennen kunkin koejuoksun suorittamista täytettynä ratatuomarille, joka kokeen jälkeen merkitsee juoksun joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Soolokoejuoksussa koira juoksee yksin mantteli ja kuonokoppa päällä. Ryhmäkoejuoksu suoritetaan vähintään kahden koiran kanssa. Anomus lähetetään täytettynä Suomen Vinttikoiraliittoon ratakirjojen kirjoittajalle. Molemmissa anomuksissa täytyy olla täytettynä ehdottomasti tatuointinumero tai mikrosirun numero. Uroksella täytyy olla kivestodistus tai näyttelyarvostelun kopio.

Kilpailuvarustus

Kilpailutilanteessa koiralla on päällään sekä mantteli että kuonokoppa. Maastokokeessa mantteli on joko yksivärinen punainen tai valkoinen, eikä siinä saa olla numeroita tai muitakaan merkintöjä. Manttelin väri lähdössä määräytyy lähtöarvonnassa. Ajuekokeessa manttelit ovat samat kuin maastokokeessa, mutta kolmantena käytetään sinistä yksiväristä manttelia. Ratakilpailuissa manttelit on numeroitu, niitä on kuutta eri väriä ja värit ovat määrätyt numeroiden mukaan: 1-punainen, 2-sininen, 3-valkoinen, 4- musta, 5-keltainen ja 6-mustavalkoraitainen mantteli. Ratakilpailussa on riittävästi erikokoisia juoksumantteleita, joten ratamanttelia ei tarvitse olla omasta takaa. Tarkista ennen lähtöä, että mantteli on tarpeeksi hyvin kiinni: se ei saa kuitenkaan puristaa koiraa ja siten häiritä juoksusuoritusta. Kilpailuissa koiralla ei saa olla pantaa kaulassa, joten koiraa lähetetään ilman pantaa tai slipperillä, ja myös laitettaessa lähtökoppiin panta täytyy muistaa ottaa pois. Afgaani tarvitsee myös kuonokopan. Oma kuonokoppa on lähestulkoon välttämätön, koska kopan pitää olla koiralle hyvin sopiva, tuttu ja turvallinen. Kun olet hankkimassa omaa koppaa, sovita sitä koiralle ja tarkista, että kopassa on riittävästi tilaa, sillä koira juoksee suu auki. SVKL:n hyväksymiä kuonokoppia ovat ns. englantilaismallinen kuonokoppa, australialaismallinen kuonokoppa sekä muovikoppa.


Sivun kuvat: Terja Koivumäki, Tuuli Koivumäki, Ari Salmela, Antti Ruotsalo.

Suomen Afgaanit r.y.