Kevätkokous 10.4. – muista ilmoittautua etukäteen

KOKOUSKUTSU

Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään lauantaina 10.4.2021 klo 13.00
Hotelli Tikkurilan kabinetissa

Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Kokous järjestetään tämän hetkisten pandemiasuositusten valossa etäkokouksena. Kokoukseen osallistumista paikan päällä ei kuitenkaan ole mahdollista estää, joten jos osallistujalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta osallistua kokoukseen (kuten älypuhelin, netti), voi paikan päälle tulla, mutta tästä on etukäteen ilmoitettava sihteerille ja maskin käyttö on pakollista. Suosittelemme vahvasti etäosallistumista. Huom! osallistumisrajoituksiin voi tulla muutoksia, joista ilmoitamme erikseen nettisivuillamme. Ohjeet etäyhteyteen lähetetään muutama päivä ennen kokousta ja myös etänä voi äänestää. Kokoukseen ilmottaudutaan etukäteen ja samalla toimitetaan sihteerille valtakirjat. Ilmoittautumiset ja valtakirjat sihteerille sähköpostilla (sihteeri@afgaaninvinttikoira.fi) viimeistään 3.4.2021

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.30.

Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  7. Päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  8. Sääntömuutosehdotus koskien yhdistyskokousten järjestämistä jatkossa tarpeen mukaan etäyhteyksin (tällä hetkellä mahdollista vain poikkeamislain alaisuudessa)
  9. Muut esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Liite: kokouksessa käsiteltävä sääntömuutosehdotus (pdf-tiedosto)

Tervetuloa!
Hallitus

Suomen Afgaanit r.y.