Kevätkokous 25.6. Vantaalla

Suomen Afgaanit – Finlands Afghaner ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 25.6.2020 klo 19:00
Tuomelan koululla: Ainontie 44, Vantaa

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 18:30. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Yksittäinen asiamies voi edustaa kokouksessa kerrallaan korkeintaan neljää äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjassa tulee olla sen antajan nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
  7. päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  8. yhdistyksen puheenjohtajan ja yhden hallitusjäsenen valinta loppukaudelle
  9. muut esille tulevat asiat
  10. kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus

Suomen Afgaanit r.y.